Sorry - rett skal være rett

14 løpere og 22 mann i troppen skrev OPN i en notis klokken 11:13 i går. Vår kilde var VM-arrangørens oversikt over "National teams". Flust av tilbakemeldinger har fortalt redaksjonskontoret at den antatte fasiten ikke var fasit. På neste side lister vi derfor opp alle personer som reiser til Danmark i NOFs regi. 
Løpere - 13
Damer - 6
Anne Margrethe Hausken
Birte Riddervold
Ingunn Hultgreen Weltzien
Mari Fasting
Marianne Andersen
Marianne Riddervold

Herrer - 7
Anders Nordberg
Audun Hultgreen Weltzien
Hans Gunnar Omdal
Holger Hott Johansen
Lars Skjeset
Øystein Kristiansen
Øystein Kvaal Østerbø

Støtteapparatet - 6
Jarle Ausland - lagleder + trener
Christian Frøyd - trener
Isa Heggedal - trener
Kjell Puck - trener
Herje Aibast - fysioterapeut
Johannes Kahrs - lege

Ovenstående personer - 19 i tallet - er Norges offisielle VM-tropp. Disse bor i Silkeborg under VM.

*****

OPN er fortalt fra sentralt hold at følgende personer er på VM på vegne av NOF for blant annet oppgaver i kongress og utvalg:
Bjørn R. Berntsen - president
Astrid Waaler Kaas - generalsekretær
Per Arne Troset - TIK-leder

I tillegg til NOFs pressekontakt Claes Tommy Herland bor disse i Århus.

*****

OPN er i tillegg kjent med at flere norske o-løpere vil være på plass på VM for å for eksempel utøve lagledelse for andre nasjoner, arbeide i komiteer og journalistisk arbeid. Selv om slike personer er akkreditert under VM inngår de ikke i oversikten over "National teams".

OPN beklager at notisen "22 mann i troppen" var ukorrekt, samtidig som vi håper at feilene nå er rettet opp...

*****

Lenker
VM.
National teams - *.pdf - (oversikt over antall akkrediterte løpere/ledere).

blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler